Sikkerhedsregler 2022

Løgstør Sportsdykkerklub og Dansk Sportsdykker Forbund

A. Dykkeren
A.1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring
A.2. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar
A.3. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder
A.4. Før logbog
A.5. Andre certifikater

B. Udstyr
B.1. Dyk med komplet dykkerudstyr
B.2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr
B.3. Kend dit og din makkers udstyr

C. Organisation
C.1. Organiser din dykning
C.2. Organiser dit overfladeberedskab
C.3. Afmærk dykkerområdet med dykkerflag
C.4. Brug dykkerleder
C.5. Brug makkerprincippet
C.6. Brug dekompressionstabel
C.7. Sejllads

Sikkerhedsreglerne er gældende for Løgstør Sportsdykkerklubs Medlemmer

Ved overskridelse af sikkerhedsreglerne risikerer man eksklusion af klubben og det meldes til forbundet, hvorved man risikerer fratagelse af CMAS beviset

Sikkerhedsreglerne er vedtaget på klubbens generalforsamling 3/3-2018 og er gældende fra dags dato

Sikkerhedsreglerne er vejledende for Dansk Sportsdykker Forbunds medlemmer, og de er vedtaget af repræsentantskabet (jf. DSF’s vedtægter §40).


Vedtaget enstemmig på generalforsamlingen 19.03.2022
Webmaster